Rejsebetingelser for at rejser til EUROPA

Læs dem herunder

 

§ 1 Rejsens pris
Rejsens pris omfatter flybilletter t/r inkl. alle skatter og afgifter og 2 overnatninger i valgte værelsestype med morgenmad på valgte hotel eller busrejse t/r med valgte antal overnatninger i valgte værelsestype med morgenmad på valgte hotel, samt afgift til lovpligtig Rejsegarantifond. Transfer mellem lufthavn/bussens holdeplads og hotel er ikke inkluderet. På visse flybilletter kan det kræves at man er udrejsende natten mellem lørdag og søndag.

§ 2 Depositum
Efter tilmeldingen indbetales et depositum på DKK 1.000 pr. person for flyrejse og DKK 300 pr. person for busrejse/kør selv rejse, med mindre andet er anført for den pågældende rejse. Ved køb af flybilletter, der skal udstedes kort tid efter
bestillingen af rejsen, skal et depositum på billetternes pris samt DKK 300 pr. person indbetales. Overskider depositum den samlede rejses værdi, er det hele rejsens værdi, der skal indbetales som depositum. Er depositum ikke betalt inden den angivne frist, bortfalder aftalen.

§ 3 Slutbetaling
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 30 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført. Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest 7 dage før afrejsen.

§ 4 Ændringer/flyrejse
Med mindre andet er anført gælder følgende: Mere end 30 dage før afrejse: For ændring af fly og landarrangement, der endnu ikke er slutbetalt, opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr. person.

Der tages forbehold for højsæson samt højtider, hvor ændringer ikke er muligt efter bekræftelse. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt der kun er foretaget fly eller landarrangement, gælder andre regler. Ved køb af kun fly-arrangement eller fly-arrangement hvor billet skal udstedes kort tid efter bestilling, kan billetter ikke ændres med mindre andet er anført, og der henvises derfor til afbestillingsreglerne. Venligst spørg rejsebureauet.

Venligst vær' opmærksom på, at flyselskaberne ikke altid tillader navneændringer. Kan ændringerne ikke lade sig gøre, betragtes det som afbestilling og der henvises til afbestillingsreglerne. Ved billetter der udstedes mindre end 72 timer efter reservation opkræves flybilletternes pris ved ændring.

§ 5 Ændringer/busrejse/kør selv rejse
Med mindre andet er anført gælder følgende:

Før afrejse: For ændring af busrejse med hotelophold, opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 300 pr. person. For ændring af kun busrejse opkræves et ekspeditionsgebyr på DKK 200 pr. person. Der tages forbehold for højsæson samt højtider, hvor ændringer ikke er muligt efter bekræftelse. Kan ændringerne ikke lade sig gøre, betragtes det som afbestilling og der henvises til afbestillingsreglerne.

For ændring af kør selv rejse opkræves et gebyr på 200 kr. per person. Ved ændring af busrejser og kør selv rejser mindre end 7 dage før afrejse opkræves 50 % af rejsens pris. Ved ændring af rejse mindre end 48 timer før afrejse opkræves hele rejsens pris.

§ 6 Afbestilling ved flyrejser
Såfremt depositum på flybilletterne allerede er indbetalt mistes hele dette beløb ved afbestilling. Afbestilling mellem 30-8 dage før afrejse mistes flybilletens pris + 200 i fradrag af indbetalt restbeløb. Ved afbestilling senere end 8 dage før afrejse mistes
hele det indbetalte beløb. Ved køb af kun flybillet eller flybillet der skal udstedes kort tid efter bestilling, kan billetten ikke afbestilles efter indbetalt depositum med mindre andet er anvist. OBS! Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation eller
en flybillet er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser end de her nævnte, vil disse være gældende og vil blive oplyst ved reservationen.

§ 7 Afbestilling ved busrejser
Følgende regler gælder for afbestilling, dog ikke såfremt der er tegnet afbestillingsbeskyttelse og betingelserne herfor er opfyldt jfr. nedenfor. Ved afbestilling mere end 30 dage før afrejse refunderes 50 % af det indbetalte depositum.

Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejse, men inden 14 dage før afrejse er depositum fortabt. Afbestilling mindre end 15 dage før afrejse, men inden 72 timer før afrejse er udover depositum 50 % af rejsens pris fortabt.Ved afbestilling mindre end 72 timer før afrejse mistes hele rejsens pris. Afbestilles rejsen så sent før afrejse at depositum og slutbetaling er betalt samlet, da udgør depositum stadigvæk 300 kroner.

§ 8 Hotelreservation
Ved køb af hotelophold eller andre landarrangementydelser uden transport opkræves et reservationsgebyr på DKK 150,- pr. ydelse, dog max. DKK 500,-. Ved afbestilling mere end 7 dage før ankomst til hotellet opkræves et annulleringsgebyr på DKK 200,- pr. hotel pr. bestilling. Ved afbestilling mindre end 7 dage før ankomst til hotellet opkræves et annulleringsgebyr svarende til prisen på første overnatning på det pågældende hotel + et gebyr på DKK 350,-.

§ 9 Lavpristilbud
Hvis du ønsker at drage fordel af de mange billige billettyper, der findes på markedet, skal du være opmærksom på, at disse billetter oftest ikke kan afbestilles, ændres og/eller refunderes.

§10 Afbestillingsforsikring
Det anbefales, at du tegner en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af akut opstået sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald der rammer den rejsende eller dennes nærmeste familie eller rejseledsager.

Forsikringsvilkår iflg. Gouda Rejseforsikring A/S.
Afbestillingsforsikringen skal bestilles med rejsen og senest betales sammen med depositum.

§11 Rejse- og ulykkesforsikring
Den danske sygesikring dækker udgifter i forbindelse med sygdom på ferierejser i indtil 1 måned indenfor Europa - medmindre arrangøren kan gøres ansvarlig herfor. Det anbefales dog på det kraftigste at tegne en rejseforsikring, der dækker en række forhold som: Stjålet eller beskadiget bagage, bagageforsinkelse, erstatningsrejse, sygeledsagelse/-tilkaldelse, hjemkaldelse m.v. Oplysninger herom fås hos Europa Tours.

§12 Ansvarsrisiko
Med Pakkerejselovens ikrafttræden indføres en form for objektiv ansvar (ansvar uden skyld), gældende for rejsebureauet overfor kunden. Loven om pakkerejser gennemføres som følge af et EU-direktiv og medfører tilsvarende lovgivning i EU og EØS lande. Europa Tours er forsikringsmæssigt dækket imod denne udvidede ansvarsrisiko og omkostningerne i forbindelse hermed er inkl. i pakkeprisen.

§13 Luftfartsselskabets ansvar
Luftfartsselskabet påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på et tidspunkt, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartselskabs fly. For ansvar for indskrevet bagage henvises til luftfartsselskabets egen bestemmelser.

§14 Kundens pligt
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldig pas og de til rejsen nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt før afrejse at kontrollere, at for- og efternavn på billetter, rejsepas, og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens med det i passet indførte navn. Ikke korrekt anført navn kan føre til afvisning ved check-in i flyet eller ved grænsen fra/til Danmark. Europa Tours påtager sig intet ansvar for de følger ukorrekte oplysninger måtte medføre.

§15 Reklamationer
Eventuelle reklamationer under rejsen skal straks fremsættes overfor luftfartsselskabet, hotellet, Europa Tours eller i rimelig tid efter, at fejlen/manglen opdages, således, at fejlen/manglen kan afhjælpes med det samme og med mindst mulig ulempe for den rejsende. Såfremt manglen/fejlen rettes indenfor rimelig tid og uden væsentlig ulempe, kan erstatningskrav ikke gøres gældende.

Hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet og du evt. senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet, skal dokumentation herfor fremlægges. Rettes reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab eller evt. til hotel, bør du i egen interesse derfor sikre dig bevis herfor. Manglende reklamation på stedet vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav.
Specielt ved busrejser gøres der opmærksom på at evt. beskadiget bagage ikke er dækket af hverken Europa Tours eller transportøren.

§16 Check-in tid/mødetid
Check-in tid fremgår af rejseplanen. Det anbefales dog, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn undersøger
de aktuelle check-in tider for hjemrejse/den videre rejse. Ved busrejser er mødetiden senest 15 min. før planmæssig afgang.

§45 Flytider i rejseplan og billet
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udsendelse af flybilletter og rejseplan eller rejsebevis kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne/-stederne i de fremsendte rejsedokumenter.

Du bør øjeblikkelig kontakte Europa Tours, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/ bekræftelse, således, at eventuelle fejl kan rettes inden afrejsedatoen.

§17 Skatter og afgifter ved flyrejser
Alle skatter er inkluderet i selve flybilletten. De enkelte lande har imidlertid suverænt lov til - uden eller med meget kort varsel - at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, og disse kan derfor ændres mellem bestillingstidspunkt og afrejsen.

§18 Pas, visum, vaccinationer etc.
Oplysninger om forhold vedrørende pas og visum, sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt for, at rejsen kan gennemføres, skal meddeles kunden ved aftalens indgåelse. Alle givne oplysninger gælder for rejsende med dansk pas.

Har den rejsende ikke dansk pas, bør dette oplyses til Europa Tours ved bestillingen, således at Europa Tours kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysninger om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade, konsulat samt hos Seruminstituttets Udlandsvaccination.

Undlades en sådan oplysning overfor Europa Tours har Europa Tours intet ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. måtte medføre for den rejsende. Bemærk, at der ofte stilles krav om transitvisum. Passet skal udenfor EU-landene normalt have gyldighed i mindst 6 måneder efter ankomsten til destinationen.

§19 Udeblivelse, uudnyttede ydelser m. m.
Har kunden ikke afbestilt rejsen, og/eller indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglende rejsedokumenter, som fx gyldig pas, nødvendige visa og vaccinationsattester etc., har Europa Tours ret til at beregne sig den totale pris for rejsen.

Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.

§20 Den tekniske arrangørs ansvar
Europa Tours optræder som agent for de benyttede transportselskaber, hoteller og øvrige virksomheder, med hvilke der samarbejdes. Europa Tours' ansvar for mangler, herunder person og tingskader, er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner:

For internationale skibstransporter er ansvaret begrænset i henhold til Athen-konventionen. Erstatningsbeløbene fastsat i de internationale konventioner er meget lave, hvorfor det anbefales, at der tegnes en rejseforsikring.

Europa Tours påtager sig endvidere intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc. der er en følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller forhold, som Europa Tours er uden indflydelse på.

§21 Ændringer og aflysninger
Den tekniske arrangør forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer, såsom ændring af transportform, forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, men yderligere krav kan ikke gøres gældende.

Bemærk ændringer i rejsetider og ruter berettiger ikke til nogen form for kompensation. Den tekniske arrangør kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Det indbetalte beløb vil herefter blive tilbagebetalt, mens rejsedeltageren herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.

§22 Prisændringer efter aftalens indgåelse
Europa Tours forbeholder sig ret til efter aftalens indgåelse at ændre prisen pga. ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer som lufthavns-/ landings- eller startafgifter, valutakurser eller andre
omstændigheder, som Europa Tours ingen mulighed har for på forhånd at tage højde for.

§23 Bagageopbevaring
Opbevaring af bagage i hotellets bagageopbevaringsrum er på eget ansvar. Beskadiget eller bortkommet bagage er ikke dækket af Europa Tours

§24 Øvrige betingelser
Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser, som udleveres på forlangende. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.

§25 Tvister
Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Rejseankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby.

§26 Lovvalg og værneting
Ethvert krav overfor Europa Tours behandles i henhold til dansk ret og processproget er dansk.
Værneting er Sø- og Handelsretten i Danmark.

§27 Arrangør
Europa Tours er selvfølgelig medlem af Danmarks Rejsebureauforening samt Rejsegarantifonden.